Välkommen till GDPR Meetup – vad hinner du egentligen med på 72 timmar?

Posted by:

Välkommen på GDPR-frukost Meetup!

Den nya Data Protection Regulation från EU säger att ett dataintrång måste rapporteras inom 72 timmar. Så långt är allt klart. Utmaningen vi nu står inför är att vara redo med rutiner på vad som ska hinnas med på de 72 timmarna.

– Var upptäcktes intrånget?
– Vilka delar av verksamheten drabbas och kan skadas?
– Kan intrånget spridas till andra delar?
– Har vi någon action plan för att täppa till säkerhetshålet?

Utan ett loggverktyg eller en SIEM-lösning som samlar in information om säkerhetshändelser i din miljö data är det i princip omöjligt att formulera en överblick över intrånget och rapportera det. Än mindre sätta in åtgärder för att lösa problemet.

Under mötet berättar och diskuterar vi om hur du kan upptäcka händelser i realtid och förbereda dig för ett eventuellt intrång.

Spendera dina 72 timmar på omedelbar avhjälpning och snabb rapportering till de drabbade.

Michael Albek har arbetat inom SIEM området i mer än tio år och han kommer att krydda presentationsdelen med flera verkliga intrång som han arbetat med.

Infoware bjuder på frukost!

Talare: Ulf Stider, Infoware och Michael Albek, SecureDevice

Tisdag 8 maj 2018
8:30 – 1
0:00

Se mer information här!

0

Did you know that we are experts in Security Solutions

Posted by:

Together with our partner SecureDevice, who is leading in IT security in the Nordic region, we offer services and tools to help you protect your business.

Today, it is unavoidable that business critical infrastructure is exposed to attacks. You are most certainly attacked daily and probably without knowing it. The solution is to make the attacks visible to have a chance to protect yourself from intrusion and theft of business-critical business information.

What does the new data protection regulation (GDPR) entail in May 2018?

GDPR will affect all industries, companies and organizations which handle personal data. In addition to a more stringent security responsibility in your daily work, GDPR entails that detailed data on all detected data violations should be reported within 72 hours. This means that your IT department needs to establish security solutions to prevent, monitor and handle potential data violations.

Contact us to find out more about how our solutions in Identity & Access Management and Security Information and Event Management (SIEM) can help you meet the new requirements.

 

0