From the Blog

Log4j, säkerhet och HCL Domino – uppdateras efterhand

Hej käre kund och läsare, Under veckan som gått har mycket av IT-nyheterna handlat om kritiska svagheter (Rem...

Read More

Compare 2 variants

Function Compare2Variants(C2Var1,C2Var2, C2VarExactMatch As Boolean) As Boolean Dim C2Var1strList List As String...

Read More

From the Blog

Log4j, säkerhet och HCL Domino – uppdateras efterhand

Hej käre kund och läsare, Under veckan som gått har mycket av IT-nyheterna handlat om kritiska svagheter (Rem...

Read More

Compare 2 variants

Function Compare2Variants(C2Var1,C2Var2, C2VarExactMatch As Boolean) As Boolean Dim C2Var1strList List As String...

Read More

Domino server rating from F to A+ in seconds

Requirements: Server running 9.0.1 FP4 and up Background: Running SSL Labs test on https://www.ssllabs.com/ssltest...

Read More

From the Blog

Log4j, säkerhet och HCL Domino – uppdateras efterhand

Hej käre kund och läsare, Under veckan som gått har mycket av IT-nyheterna handlat om kritiska svagheter (Rem...

Read More

Compare 2 variants

Function Compare2Variants(C2Var1,C2Var2, C2VarExactMatch As Boolean) As Boolean Dim C2Var1strList List As String...

Read More

Domino server rating from F to A+ in seconds

Requirements: Server running 9.0.1 FP4 and up Background: Running SSL Labs test on https://www.ssllabs.com/ssltest...

Read More

Now available DomainPatrol Social 14

We are glad to present DomainPatrol Social 14 with support for IBM Connections 6.0 CR4. In addition, we also adde...

Read More

 

From the Blog

Log4j, säkerhet och HCL Domino – uppdateras efterhand

Hej käre kund och läsare, Under veckan som gått har mycket av IT-nyheterna handlat om kritiska svagheter (Rem...

Read More

Compare 2 variants

Function Compare2Variants(C2Var1,C2Var2, C2VarExactMatch As Boolean) As Boolean Dim C2Var1strList List As String...

Read More

From the Blog

Log4j, säkerhet och HCL Domino – uppdateras efterhand

Hej käre kund och läsare, Under veckan som gått har mycket av IT-nyheterna handlat om kritiska svagheter (Rem...

Read More

Compare 2 variants

Function Compare2Variants(C2Var1,C2Var2, C2VarExactMatch As Boolean) As Boolean Dim C2Var1strList List As String...

Read More

Domino server rating from F to A+ in seconds

Requirements: Server running 9.0.1 FP4 and up Background: Running SSL Labs test on https://www.ssllabs.com/ssltest...

Read More

From the Blog

Log4j, säkerhet och HCL Domino – uppdateras efterhand

Hej käre kund och läsare, Under veckan som gått har mycket av IT-nyheterna handlat om kritiska svagheter (Rem...

Read More

Compare 2 variants

Function Compare2Variants(C2Var1,C2Var2, C2VarExactMatch As Boolean) As Boolean Dim C2Var1strList List As String...

Read More

Domino server rating from F to A+ in seconds

Requirements: Server running 9.0.1 FP4 and up Background: Running SSL Labs test on https://www.ssllabs.com/ssltest...

Read More

Now available DomainPatrol Social 14

We are glad to present DomainPatrol Social 14 with support for IBM Connections 6.0 CR4. In addition, we also adde...

Read More