Har du HCL Domino data eller Microsoft SharePoint data som behöver arkiveras eller migreras?

Infoware har under många år hjälpt våra kunder att flytta data mellan olika applikationsplattformar, vi brukar ibland referera till oss själva som ”digitala flyttgubbar”.

Det finns många anledningar till att skapa statiska, skrivskyddade arkiv av data från applikationer som inte längre är i drift. Om du migrerar eller har migrerat från en applikationsplattform som tex HCL Domino eller Microsoft SharePoint On-Premises är det vanligt att man vill behålla en arkivkopia av data som den var vid migreringstillfället.

Många organisationer behåller äldre applikationsplattformar i drift enbart för att vid behov få åtkomst till data som är statisk och inte förändras. Det innebär ofta onödiga kostnader i form av licenser, drift, övervakning och hårdvara. Äldre applikationsplattformar innebär dessutom risker i form av osupporterande versioner av programvaror och operativsystem

Även om applikationsplattformen är i drift så finns det ofta äldre, nedlagda applikationer som skulle dra nytta av att arkiveras till ett format som enkelt kan distribueras och underhållas i framtiden.

Det finns flera alternativ att välja mellan när ni skapar arkiv av befintligt data. Ni kan till exempel exportera data till ett godkänt  arkivformat, migrera till en annan applikationsplattform eller skapa en statisk HTML-baserad webbplats.

Ett av problemen med datamigrering är att metadata måste exporteras tillsammans med data på ett korrekt sätt för att resultatet ska bli användbart. I till exempel HCL Domino finns mycket metadata i form av till exempel formulär, vyer och kategorier.

För offentliga organisationer så är det viktigt att arkiveringen följer de legala krav som finns.

Säkerhet är en annan viktig aspekt. Det måste säkerställas att man inte ger åtkomst till känsliga data för användare som inte är behöriga i den säkerhetsmodell som finns i befintlig applikationsplattform.

Infoware har många referensuppdrag och kan ofta snabbt bedöma om hur er data lämpligast arkiveras eller migreras.

 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar mer om våra arkiverings- och migreringstjänster.